Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • BİCAN

  "becənək" adlı türk tayfalarından birinin adı; xeyirxah, işgüzar, qeyrətli; həqiqətə doğru gedən, xəbər gətirən (Masallı rayonu Köhnə Alvadı k

  Полностью »
 • BİCƏN

  "becənək" adlı türk tayfalarından birinin adı; xeyirxah, işgüzar, qeyrətli; həqiqətə doğru gedən, xəbər gətirən (Masallı rayonu Köhnə Alvadı k

  Полностью »
 • BİLAL

  islanmış, islaq; suçu, sulayan, su verən

  Полностью »
 • BİLƏN

  bilici, anlayan, dərk edən, başa düşən; qanan

  Полностью »
 • BİLƏNDƏR

  bilikli, biliyi olan; biliklə məşğul olan

  Полностью »
 • BİLGƏ

  bilici, müdrik, bilikli

  Полностью »
 • BİLGƏXAN

  məlumatı çox olan, həyatı yaxşı anlayan xan

  Полностью »
 • BİLGƏN

  savadlı, bilikli, geniş məlumatı olan

  Полностью »
 • BİLGƏR

  savadlı, bilikli, müdrik, kişiliyi və igidliyi olan kişi

  Полностью »
 • BİLGİN

  bilikli, savadlı, hər şeyi bilən

  Полностью »
 • BİLGİNƏ

  bilikli, savadlı, hər şeyi bilən

  Полностью »
 • BİLGİNƏR

  alim, müdrik adam, bilikli kişi

  Полностью »
 • BİLKİN

  bilikli, savadlı, hər şeyi bilən

  Полностью »
 • BİLLUR

  parlaq və şəffaf daş; xrustal; çox gözəl

  Полностью »
 • BİLLURƏ

  parlaq və şəffaf daş; xrustal; çox gözəl

  Полностью »
 • BİNAMİN

  1. həqiqi dost; 2. vali, hökmdar; 3. təhlükəsiz, ümidli, əbədi; 4. sağ əl, sağ əlin oğlu; 5. ağsaqqalın oğlu; səadət; güc və s

  Полностью »
 • BİNƏLİ

  Əli(bax) övladı, Əli oğlu

  Полностью »
 • BİNƏMİN

  1. həqiqi dost; 2. vali, hökmdar; 3. təhlükəsiz, ümidli, əbədi; 4. sağ əl, sağ əlin oğlu; 5. ağsaqqalın oğlu; səadət; güc və s

  Полностью »
 • BİNİYAMİN

  1. həqiqi dost; 2. vali, hökmdar; 3. təhlükəsiz, ümidli, əbədi; 4. sağ əl, sağ əlin oğlu; 5. ağsaqqalın oğlu; səadət; güc və s

  Полностью »
 • BİNNƏT

  bax: Bünyad; peyğəmbəri mədh edən

  Полностью »
 • BİNYAMİN

  1. həqiqi dost; 2. vali, hökmdar; 3. təhlükəsiz, ümidli, əbədi; 4. sağ əl, sağ əlin oğlu; 5. ağsaqqalın oğlu; səadət; güc və s

  Полностью »
 • BİNYƏMİN

  1. həqiqi dost; 2. vali, hökmdar; 3. təhlükəsiz, ümidli, əbədi; 4. sağ əl, sağ əlin oğlu; 5. ağsaqqalın oğlu; səadət; güc və s

  Полностью »
 • BİRCAN

  tək ruh, bir ürək; vahid, yeganə

  Полностью »
 • BİRXAN

  yeganə xan, tək, tayı-bərabəri olmayan xan

  Полностью »
 • BİRNUR

  yeganə işıq, tək nur parçası, parıltı

  Полностью »
 • BİRNURƏ

  yeganə işıq, tək nur parçası, parıltı

  Полностью »
 • BİYAR

  kəndlinin mülkədarlar üçün məcburi və müftə gördüyü iş

  Полностью »
 • BORAN

  küləkli qar və yağış; çovğun, tufan

  Полностью »
 • BORAŞİN

  böyük qurd; başçı qurd (bora, börü-boz qurd; şin, şonoböyük qurd)

  Полностью »
 • BORAZAN

  türkcə “boru” (kərənay, şeypur) və “zədən” (çalmaq) sözlərindən düzəlmiş, “boruçalan”, “kərənayçalan” deməkdir

  Полностью »
 • BOYAR

  adlı-sanlı; bəy, ər; varlı ər; ulu, tanınmış. (I Pyotra qədər Rusiyanın daxili və xarici siyasətində fəal olan türklər məhz bu titulla şöhrətlən

  Полностью »
 • BOYDAŞ

  eyni boydan olan, eyni soydan olan; boyca bərabər olan, taytuş

  Полностью »
 • BOZƏR

  saçları boz rəngində olan tay-tuş qəhrəman, igid; sərt adam

  Полностью »
 • BÖYÜK

  iri, yekə; başçı, rəhbər

  Полностью »
 • BÖYÜKAĞA

  böyük seyid; böyük ağa

  Полностью »
 • BÖYÜKXAN

  böyük xan, başçı xan, xanlar xanı

  Полностью »
 • BÖYÜKKİŞİ

  böyük kişi, böyük oğlan; ilk oğlan

  Полностью »
 • BUDAQ

  şax; yeni nəslin başçısı; vuran, döyən, qoşunu ağac kimi budayan

  Полностью »
 • BUĞAC

  buğaya qalib gələn, buğanı öldürən; igid, qəhrəman

  Полностью »
 • BUĞDAY

  buğda, məhsul; başçı, rəhbər

  Полностью »
 • BUĞRA

  erkək dəvə, nər (Qaraxanilər sülaləsinin ilk xanlarından birinin adı)

  Полностью »
 • BUĞRAXAN

  nər kimi olan xan, güclü, qüdrətli xan

  Полностью »
 • BULAQ

  yerin altından çıxan su qaynağı, çeşmə; türk oymaqlarından birinin adı

  Полностью »
 • BULUD

  Yerdən buxarlanaraq səmada qatı təbəqə əmələ gətirən və yağış, qar şəklində yerə enən buxar yığını, buğ

  Полностью »
 • BULUDXAN

  buludların hökmdarı, buludların xanı

  Полностью »
 • BULUT

  Yerdən buxarlanaraq səmada qatı təbəqə əmələ gətirən və yağış, qar şəklində yerə enən buxar yığını, buğ

  Полностью »
 • BULUTXAN

  buludların hökmdarı, buludların xanı

  Полностью »
 • BUNYAD

  özül, təməl; əsas, kök

  Полностью »
 • BURAN

  küləkli qar və yağış; çovğun, tufan

  Полностью »
 • BURHAN

  əsas, sübut, dəlil, isbat

  Полностью »