CƏHDLƏ

zərf Böyük səylə, ciddi çalışmaqla, ciddi işləməklə. Cəhdlə işləmək. – Cəhdlə siçan taxtanı dələr. ( Ata. sözü ).
Yarışda basılmamaq üçün … cəhdlə işə girişməliyik. (Qəzetlərdən).

CƏHD
CƏHDLİ

Значение слова в других словарях