CADUGƏR

is.sif. [ fars. ] Cadugərliklə məşğul olan; sehrbaz, ovsunçu. [Dostəli dərvişə:] Bu sirdən heç kəs əyan ola bilmir.
Hərgah sən cadugərsənsə bu sirri faş et. Ü.Hacıbəyov.
Çaykovskinin “Sonalar gölü” baletinin ikinci pərdəsində cadugər Rotbardın tilsimi nəticəsində qu quşuna çevrilən gözəl qız Odilliya ilə şahzadə Ziqfridin birgə ifa etdikləri rəqs adajiodur. Ə.Bədəlbəyli.

Синонимы

  • CADUGƏR cadugər bax sehrbaz
  • CADUGƏR sehrbaz
CADUÇULUQ
CADUGƏRLİK

Значение слова в других словарях