COMƏRDLİK

is. Mərdlik, nəciblik, alicənablıq. [Kərim baba:] Özümü itirdim.
Lakin qorxmurdum, çünki bu igid heyvanın comərdliyindən əmin idim. A.Şaiq.

// Səxavətlilik, əliaçıqlıq; səxavət.

Синонимы

  • COMƏRDLİK səxavətlilik — aliсənablıq — əliaçıqlıq — mərdlik

Антонимы

  • COMƏRDLİK COMƏRDLİK – XƏSİSLİK O, comərdlik timsalıdır (“Azərbaycan”); Qardaş, bura xəsislik yeri deyil (S.S.Axundov)
COMƏRDLƏŞMƏK
CORAB

Значение слова в других словарях