DÖLLÜK

племенной, породистый
DÖLLƏNMƏK
DÖNDƏRİLMƏK

Digər lüğətlərdə