DÖNMƏZ

прил.
1. настойчивый, упрямый; упорный, неотступный
2. неуклонный, непоколебимый. Dönməz iradə непоколебимая воля
3. необратимый. физ. , хим. Dönməz adsorbsiya необратимая адсорбция, dönməz deformasiya необратимая деформация, dönməz xəlitə необратимый сплав
DÖNMƏYƏN
DÖNMƏZLİK

Digər lüğətlərdə