DÖRD-DÖRD

по четыре
DÖRD
DÖRDADAMLIQ

Digər lüğətlərdə