düçar

sif.

~ olmaq être soumis, -e, subir vt, avoir və arriver vi (ê) felləri ilə ; O, xəstəliyə ~ oldu Il a eu une maladie ; Onlar bədbəxtliyə ~ oldular Il leur est arrivé un malheur

dübədü
düdük

Значение слова в других словарях