DÜKAN

\[ər.\] сущ. 1. туьквен, гъвечӀи магазин; çörək dükanı фан туьквен; 2. бязи устӀарри кӀвалахдай ва чпи гьазурай затӀар маса гудай чка, гъвечӀи дарамат; dəmirçi dükanı чатухъандин туьквен, чад.
DÜHALI
DÜKAN-BAZAR

Значение слова в других словарях