DÜKAN

сущ. лавка:
1. небольшой магазин. Qəssab dükanı лавка мясника, çörək dükanı хлебная лавка
2. кустарная мастерская. Boyaqçı dükanı лавочка красильщика, papaqçı dükanı лавка шапочника; dükan açmaq открывать, открыть лавку, заниматься торговлей
DÜJÜN
DÜKAN-BAZAR

Digər lüğətlərdə