DÜMBƏLƏK

bax dümbək.

Этимология

  • DÜMBƏLƏK Dümbək formasında da işlədilir, “kiçik dəf” (nağara) anlamını əks etdirir, fars mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov
DÜMBƏKÇİLİK
DÜMBƏLƏKÇİ

Значение слова в других словарях