DIĞA

is. [erm.] dan. Erməni uşağı, erməni balası (oğlanı).
Yeniyetmə dığalar əl-ələ tutuşub yallı oynayırdılar. S.Rəhimov.
[Kərim bəy:] Həmzə xozeyin, sən özünü bu dığadan gözlə. Ə.Əbülhəsən.

DIĞ-DIĞ
DIĞDIĞ

Значение слова в других словарях