damazlıq ehtiyatı

məhsulu, materialı

Damazlıq heyvanlar, onların toxumları, yumurtaları, sürfələri, rüşeymləri və embrionları

damazlıq atlar
damazlıq ehtiyatları