damazlıq heyvanların identikləşdirilməsi

Müxtəlif vasitələrlə (damğalama, dərialtı mikroçip yerləşdirmə, genetik ekspertiza və s.) cins heyvanların fərqləndirilməsi və kompleks fərdi əlamətləri üzrə tanınması sistemi

damazlıq heyvanların dövlət reyestri
damazlıq heyvanların təmiz cinsli yetişdirilməsi