DEFORMASİYA

I
сущ. деформация (изменение формы и размеров тела под действием внешних сил). Bərk cisimlərin deformasiyası деформация твёрдых тел, физ. тех. qalıq deformasiya остаточная деформация, deformasiya potensialı потенциал деформации, burulma deformasiyası деформация кручения, qırılma deformasiyası деформация разрыва, tam deformasiya полная деформация, birtərəfli deformasiya односторонняя деформация, plastik deformasiya пластическая деформация, metalların deformasiyası деформация металлов, dalğanın deformasiyası связь. деформация волны
II
прил. деформационный. тех. Deformasiya gərginliyi деформационное напряжение, deformasiya sınığı деформационный излом, deformasiya rəqsləri деформационные колебания; deformasiya olunma (edilmə) деформирование, deformasiya olunmaq (edilmək) деформироваться, быть деформированным, deformasiyaya uğramaq подвергаться, подвергнуться деформации, deformasiyaya uğratmaq подвергать, подвергнуть деформации, deformasiya olunmuş деформированный
DEFLEKTOR
DEFORMASİYAEDİCİ

Digər lüğətlərdə