depeş

Beynəlxalq poçtun istiqamət planına uyğun olaraq eyni vaxtda, eyni ölkənin, eyni mübadilə yerindən digər ölkənin müvafiq mübadilə yerinə göndərilən poçtdur. (İçərisində məktub korrespondensiyası, qiyməti elan olunmuş məktublar, poçt bağlamaları və ya poçt kisələri olan bir və ya bir neçə kisə, həmçinin bir və ya bir neçə açıq bağlama). Tərkibinə görə depeşlər aşağıdakı növlərə bölünür:

deklarant
depo hesabı