DOĞAR

прил.
1. см. doğan (в 1 зн.); животн. doğar qoyun овцематка, doğar donuz свиноматка
2. … отёла (у коровы, буйволицы и т.п. ), … опороса (у свиньи и т.п. ) и т.д. Üçdoğar inək корова третьего отёла
DOĞANAQLIQ
DOĞDURMA

Digər lüğətlərdə