DRAMATİKLƏŞDİRMƏK

глаг. драматизировать. Hadisələri dramatikləşdirmək драматизировать события, vəziyyəti dramatikləşdirmək драматизировать положение (ситуацию)
DRAMATİKLƏŞDİRMƏ
DRAMATİKLİK

Digər lüğətlərdə