EHTİRAMLA

EHTİRAMLA – NİFRƏTLƏ İçəri daxil olcaq Dəmirov Simona dönüb ehtiramla başını əydi və salam verdi (S.Rəhimov); Ətrafındakıları nifrətlə süzdü (“Azərbaycan”).

EHTİRAM
EHTİRASLI

Значение слова в других словарях