FÜRQƏT

Bax: firqət.

Dərdli Kərəm deyər fürqətim qatı,

Kəskindi qılıncı, yüyrəkdi atı,

O İsəvi, mən Məhəmməd hümməti,

Atəşi sərimdə qaldı, nə çarə?

                             (“Əsli və Kərəm”)

FÖVT ƏRƏB
FÜRQƏT ƏRƏB

Значение слова в других словарях