FÜTUHAT

завоевание
FÜSÜNKARLIQ
FÜZUL

Digər lüğətlərdə