FIRTIQLI

sif.
1. Fırtıqla dolu, fırtığı axan.
Uşaq fırtıqlı burnunu çəkib məyus nəzərlərini anasına dikdi… M.İbrahimov.

2. Fırtığa bulaşmış, fırtığa batmış.
FIRTIQ
FIRTINA

Значение слова в других словарях