FƏRİŞTƏ

Bax: firiştə.

Soltan Süleyman gördü heç kim bir şey bilmir, o saat fəriştələri çağırıb, onlara dərdini söylədi. Fəriştələrdən biri dedi... (“Məsim və Diləfruz”)

FƏRHAD
FƏRMAN FARS

Значение слова в других словарях