F

Azərbaycan əlifbasının səkkizinci hərfi. bax fe.
ƏZZƏLKİ
FA

Значение слова в других словарях