FARMAKOLOQ

фармаколог
FARMAKOLOJİ
FARS

Digər lüğətlərdə