FARS

перс, иранец
FARMAKOLOQ
FARSCA

Digər lüğətlərdə