filmin çəkiliş qrupu

Bilavasitə filmin istehsalı ilə məşğul olan yaradıcı, texniki və inzibati işçilərdən ibarət heyət

film
filmin çoxaldılması