fonoqram nüsxəsi

Fonoqramda yazılmış səslərin hamısının və ya bir hissəsinin bilavasitə və ya dolayısı ilə hər hansı maddi daşıyıcıya köçürülmüş surəti

fonoqram istehsalçısı
forvard kontraktı