GÖBƏKKƏSMƏ

is. etnoqr. Qız və oğlan uşağını anadan olanda bir-birinə nişanlama adəti: beşikkəsmə.
Salondan daha bir qız səsi eşidildi: – Deyirlər, keçmişdə göbəkkəsmə olardı… Ə.Sadıq.

GÖBƏKGÖTÜRMƏ
GÖBƏKLİ

Значение слова в других словарях