GÖDƏCİK

sif. Boyca çox balaca; qısaboylu, kiçikboylu.
Sizi maraqlandıran məhrum sahibi haman bu gödəcik, axsaq, yaraşıqsız adamdır. Mir Cəlal.

// Gödək, qısa, gödərək.
[Nailənin] əynində gödəcik bir çit don vardı. İ.Hüseynov.

GÖBƏLƏKVARİLİK
GÖDƏCİKLİK

Значение слова в других словарях