gömrük ödənişlərinin şərti hesablanması

ş.h

Tranzit mallar sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük rejimi altında yerləşdirilməli olarsa, ödənilməli olan gömrük rüsumlarının və ya vergilərinin məbləği

gömrük ödənişləri
gömrük rejimi