gömrük nəzarəti zonası

Mal və nəqliyyat vasitələrinə gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinin xüsusi ayrılmış və nişanlanmış hissəsi

gömrük nəzarəti zonalarında rejim qaydaları
gömrük orqanlarında xidmət