gömrük rüsumları

Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə malların idxalı və ixracı zamanı alınan ödənişlər

gömrük rəsmiləşdirilməsi
gömrük rüsumu