gömrük rəsmiləşdirilməsi

Malların və nəqliyyat vasitələrinin müəyyən gömrük rejimi altında yerləşdirilməsi proseduru və bu rejimin fəaliyyətinin başa çatması

gömrük rejimi
gömrük rüsumları