gömrük rejimi

Gömrük məqsədləri üçün Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin statusunu müəyyən edən müddəaların məcmusu

gömrük ödənişlərinin şərti hesablanması
gömrük rəsmiləşdirilməsi