GÖRMƏK

GÖRMƏK I f. Müşahidə etmək; rastlaşmaq. Gözümə bir qara keçmiş görünür; Bir qara keçmiş ki, bizdən uzaqdır (S.Vurğun).

GÖRMƏK II f. İcra etmək, yerinə yetirmək. Lakin bu sahədə də əslində heç bir iş görülməmişdi.

GİRİŞ
GÖRÜŞ

Значение слова в других словарях