GÜBRƏLƏNDİRİLMƏ

Gübrələndirilmək” dən f.is.
GÜBRƏLƏMƏK
GÜBRƏLƏNDİRİLMƏK

Значение слова в других словарях