GÜBRƏLƏNDİRİLMƏK

məch. Gübrə vurdurulmaq, gübrə səpdirilmək.
GÜBRƏLƏNDİRİLMƏ
GÜBRƏLƏNDİRMƏ

Значение слова в других словарях