GÜBRƏLƏNDİRMƏ

Gübrələndirmək” dən f.is.
GÜBRƏLƏNDİRİLMƏK
GÜBRƏLƏNDİRMƏK

Значение слова в других словарях