GÜBRƏSİZ

sif. Gübrə verilməmiş, gübrəsi olmayan. Gübrəsiz torpaq.
GÜBRƏSƏPƏN
GÜC

Значение слова в других словарях