GÜDƏBOYLU

dan. bax gödəkboy(lu).
Bu arvad güdəboy, adətdənkənar yoğun bir adam idi. Çəmənzəminli.

GÜDƏBOY
GÜDƏLMƏ

Значение слова в других словарях