GÜDƏLMƏK

dan. bax gödəlmək.
Söylə mənə: vəzarəti-milliyəniz düzəldimi? Ya uzun əl, uzun papaq qıssalaşıb güdəldimi? M.Ə.Sabir.

GÜDƏLMƏ
GÜDMƏ

Значение слова в других словарях