GÜDAZ

[ fars. ] : güdaza vermək – birinin məhvinə, yoxa çıxmasına, fəlakətə uğramasına səbəb olmaq.
[Yasəmən:] Demədimmi nahaq yerə özünü güdaza verəcəkdir. S.S.Axundov.
Gözüm su içməyir İlyasdan, düzü; Beləsi güdaza tez verər bizi. S.Vurğun.

Güdaza getmək – boş yerə məhv olmaq, yoxa çıxmaq, fəlakətə uğramaq, bədbəxt olmaq.
[Qaraş:] Yoldaşların da güdaza getməyi sən kimi bişüur yoldaşların bərəkətindəndir. C.Məmmədquluzadə.

Этимология

  • GÜDAZ Bəziləri fars mənşəli hesab edirlər, amma xalis türk sözüdür. Güdmək feili zəminində əmələ gəlib. İndi güdaza vermək birləşməsi mənfi mənada (güdə bil
GÜCÜRLƏMƏK
GÜDƏ

Значение слова в других словарях