GÜLƏŞ

GÜLƏŞ I is. idm. İdmanın bir növü. Güləş bir-iki saat davam eləyirdi (Ə.Əylisli).

GÜLƏŞ II f. Qurşaq tutmaq. Burada Yaqub hər axşamçağı uşaqları güləşdirirdi (Ə.Əylisli).

GÜLƏŞ III sif. Gülərüzlü, xoşüzlü, nəvazişli. Söz-söhbəti bir az nağıl; Bir az güləş, bir az paxıl (Q.Qasımzadə).

GÜLƏBƏTİN
GÜLƏŞDİRMƏK

Значение слова в других словарях