GÜN-DİRİLİK

сущ. житьё, быт (жизненный уклад); gün-dirilik verməmək kimə не давать житья кому; gün-diriliyimiz yoxdur нам житья нет от кого
GÜN
GÜN-GÜNDÜZ

Значение слова в других словарях