GECƏLİ-GÜNDÜZLÜ

zərf Gecə və gündüz, daim. Gecəli-gündüzlü işləmək.
– Şərəfoğlu özü xahiş edib [Rüstəmi] hissəsinə keçirdi, iki il gecəli-gündüzlü bir yerdə oldular. M.İbrahimov.
Buna görə də kombaynçılar şirin yuxularına xələl qataraq, gecəli-gündüzlü sükanın dalından çəkilmirdilər. Q.İlkin.

GECƏLƏMƏK
GECƏLİK

Значение слова в других словарях