GEDƏLİ

zərf Gedəndən bəri, gedəndən bu vaxta kimi, getdikdən sonra.
Canım gedəli bəsi zamandır; Cismimdəki indi özgə candır. Füzuli.
Gedəli sən, yıxıldı könül evi; Xərab olur, bəli, ev kətxudasız. Kişvəri.

GEDƏCƏK
GEDƏN-GƏLƏN

Значение слова в других словарях