gender

İctimai həyatın siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrində kişi və qadın münasibətlərinin sosial cəhəti

gediş sənədi
gender bərabərliyi

Значение слова в других словарях