GİCƏLMƏ₂

Gicəlmək2”dən f.is.

Синонимы

  • GİCƏLMƏ fırlanma — ağrıma
GİCƏLLƏTMƏK
GİCƏLMƏ₁

Значение слова в других словарях