GİCBƏSƏRLİK

bax gicbeyinlik.
Sən Seyid Vəlinin o gicbəsərliyinə baxma, onu nahaq yerə gözdən salıblar. S.Rəhimov.

Синонимы

  • GİCBƏSƏRLİK səfehlik — yüngüllük — dəmdəməkilik
GİCBƏSƏR
GİCƏLLƏNDİRİCİ

Значение слова в других словарях